Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kāds ieguvums no projekta reģistrēšanas sistēmā?

Jebkurā laikā un vietā internetā online režīmā jūs sistēmā redzēsiet un varēsiet pārraudzīt vissarežģītākā un komplicētākā projekta izpildes statusu un finansiālo stāvokli. 

Veiksmīgas projekta pārraudzības un realizācijas rezultāts – Rēķins

 

Sistēmas iespējas

 • No saskaņotā Piedāvājuma sagatavot Projektu (darījumu)
 • Pārvaldīt Projekta izpildes gaitu
 • Pievienot ieņēmumus, izdevumus un kontrolēt projektu rentabilitāti
 • Izvirzīt veicamos uzdevumus, lai veiksmīgi realizētu darījumu
 • Noteikt uzdevumu izpildes termiņus
 • Pievienot komentārus un atzīmes par uzdevumu izpildes gaitu
 • Elektroniski no sistēmas nosūtīt klientam informāciju par Projekta izpildes statusu

Jūsu ieguvumi

 • Sākot no brīža, ka sistēmā tiek reģistrēts Potenciāls, automātiski veidojas gan potenciālo, gan reālo klientu datu bāze. Ja ar kādu no potenciālajiem klientiem sākotnēji neizveidojas konkrēta sadarbība, Jūsu rīcībā paliek biznesa zelta resurss - kontaktinformācija, ko varēsiet izmantot nākotnes projektos
 • Saskaņotais Piedāvājums (ar visu saistīto informāciju) ar vienu klikšķi automātiski tiek pārcelts uz Projektu sadaļu, un informācija nav jāievada atkārtoti
 • Par visiem darbiem un uzdevumiem sistēmā vienmēr ir kāds atbildīgais, un nav paredzēta iespēja atbildīgo dzēst. Tiklīdz sistēmā ir noteikts par uzdevumu atbildīgais, pilnībā tiek izslēgts risks, ka kādā brīdī darāmie darbi paliek nekontrolēti vai klientam nav sniegta atbilde (piemēram, ja atbildīgais darbinieks saslimis vai devies atvaļinājumā). Protams, jebkurā brīdī ar vienu klikšķi iespējama atbildīgo maiņa un jūs vienmēr redzēsiet, kurš darbinieks strādā pie kura projekta
 • Darbs pie Projekta realizācijas jāuzsāk pēc iespējas operatīvāk. Tieši ar to pašu brīdi, kad Potenciāls ir reģistrēts sistēmā,  ir sākusies laika atskaite tā realizācijai. Līdz ar to – pilnībā ir novērsts “uz vēlāku laiku atlikto darbu” risks. Sistēma ļauj operatīvi konstatēt un izsekot uzdevumus, kuriem tuvojas izpildes termiņš
 • Uzdevumu izpildes procesā iespējams ievietot komentārus par to izpildes gaitu atvērta teksta formātā. Sistēmas pašmērķis nav uzkrāt informāciju uzkrāšanas pēc un likt tās lietotājus aizpildīt masīvus informācijas laukus. Katrs darījums un tā izpildes process var būt unikāls, tādēļ brīva teksta formāts komentāriem izveidots apzināti, neierobežojot sistēmas lietotāju ar iepriekš definētiem un nemaināmiem informācijas laukiem. Mūsuprāt, nav izšķirīgas nozīmes uzskaitīt, cik e-pasti nosūtīti vai cik telefona zvani veikti, strādājot pie darījuma realizācijas. Visa komentāru un veikto labojumu vēsture sistēmā tiek hronoloģiski uzkrāta, veidojot pilnu pārskatu par darbu izpildi
 • Projekts ir secīgs Piedāvājuma turpinājums. Ir pieejama visa informācija par darījuma progresu, līdz ar to iespējams nodrošināt Projekta izpildes pārvaldi, balstoties uz pamatotu informāciju
 • Visu Projekta laiku klients var elektroniski sekot līdz tā izpildes statusam
 • Dati par atbildīgajiem, izpildes termiņiem un darbu izpildes gaitu veido statistikas datu bāzi par veiksmīgi realizētajiem Projektiem. Tādā veidā biznesa vadība ir nodrošināta ar pamatotu, pilnīgu informāciju un datiem analīzes veikšanai par biznesa efektivitāti

 

Kā sagatavot projektu sistēmā?

Projektu sadaļā varat reģistrēt un administrēt piedāvājumus

 

Lai pievienotu jaunu projektu, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot” formā „Projektu saraksts”, un tiks izveidota jauna forma „Projekts”

Forma „Projektu saraksts”

 

Forma „Projekts”

 

Par projektu izveidošanas variantiem šeit
Informācija par bloka "Partneri" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Atbildīgais" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Vēsture" aizpildīšanu šeit

 

 

Informācija par projektu

Projekta sadaļā peiejama visa saistītā informācija gan par darījuma vēsturisko progresu, gan arī reālajām finanšu plūsmām.

Lai labāk izprastu Projekta sadaļas funkcionalitāti, apskatīsim to uz piemēra bāzes.

Piemērs

Uzņēmums sākotnēji ir piereģistrējis Potenciālu  par potenciālu darījumu (datortehnikas tirdzniecība), kas pārvērsts Piedāvājumā . Piedāvājums ir saskaņots ar klientu un tagad sistēmā tiek izveidots projekts  par to, ka uzņēmums savam partnerim (klientam) „SIA Parteris” piegādās datortehniku: 1)  datorus par kopējo summu EUR 9500, 2)  printerus par kopējo summus EUR 490 un 3)  kopētājus par kopējo summu EUR 400. Informācija no piedāvājuma, kas ir saskaņots ar klientu, automātiski tiek pārnesta uz projekta sadaļu. Piemērā formas „Piemērs. Projekts, saskaņots ar partneri” blokā „Informācija par piedāvājumu” redzams, ka šajā darījumā par darortehnikas tirdzniecību uzņēmumam ienākumu sadaļā sistēma automātiksi ir aprēķinājusi  EUR 10 390

Forma „Piemērs. Projekts, saskaņots ar partneri”

 

Uzņēmums sistēmā sagatavo izejošo rēķinu klientam SIA „Partneris” par datortehnikas piegādi

Forma „Piemērs. Tiek sagatavots izejošais rēķins”

 

Sagatavotais izejošais rēķins ir apskatāms izejošo rēķinu sarakstā 

Forma „Piemērs. Izejošais rēķins apskatāms izejošo rēķinu sarakstā”

 

Uzņēmums klientam SIA „Partneris” datortehniku pats nepiegādās, bet šim darbam algos uzņēmumu, kas nodarbojas ar transportēšanas pakalpojumiem. Uzņēmums, kas nodarbojas ar transportēšanas pakalpojumiem, izraksta uzņēmumam par šo transportēšanas pakalpojumu rēķinu par kopēju summu EUR 60.50 (EUR 50.00 bez PVN). Uzņēmums ienākošo rēķinu iereģistrē sistēmā. Saņemtais ienākošais rēķins ir apskatāms ienākošo rēķinu sarakstā 

Forma „Piemērs. Ienākošais rēķins apskatāms ienākošo rēķinu sarakstā”

 

Pēc rēķinu (gan izejošo, gan ienākošo) iereģistrēšanas sistēma automātiski aprēķina paredzamos ienākumus un izdevumus no konkrētā datortehnikas tirdzniecības darījuma. Kā redzams formā „Piemērs. Projekts, pēc rēķinu iereģistrēšanas”, tad šajā konkrētajā piemērā sistēma ir aprēķinājusi, ka kopējā uzņēmuma peļņa būs EUR 10 340

Forma „Piemērs. Projekts, pēc rēķinu iereģistrēšanas”

 

Ja kāda no izdevumu vai ienākumu pozīcijām jeb ienākošajiem vai izejošajiem rēķiniem projektā nav ieimportējies automātiski (piemēram, projekta izdevumos jāieskaita kāds ienākošais rēķins, kuru piestādījis kāds pakalpojuma sniedzējs/ partneris, nav sasaistīts automātiski ar konkrēto projektu), tad šo rēķinu var pievienot, nospiežot attiecīgi sarkano vai zaļo pogu „Pievienot”, kas atrodas formas „Piemērs. Projekts, pēc rēķinu iereģistrēšanas” kolonnas „Izdevumi” vai „Ienākumi’ apakšējā sadaļā

 

 

Pielikumi

Bloks „Pielikumi”

 

Ja vēlaties projektam pievienot pielikumu (piemēram, līgumu), blokā „Pielikumi” nospiediet uz lauka „Select a file to upload”. Ja fails, ko vēlaties pievienot pielikumam, ir augšupielādēts sistēmā jau iepriekš, nospiediet pelēko pogu „Izvēlēties no saraksta”. Ja fails, ko vēlaties pievienot pielikumam, nav augšupielādēts sistēmā jau iepriekš, nospiediet pelēko pogu „Augšupielādēt”. Laukā „Nosaukums” varat ierakstīt pielikuma faila nosaukumu

 

Saglabāt!

 

Kad formas „Projekts” bloki ir aizpildīti, nospiediet pēlēko pogu „Saglabāt”, kas atrodas formas „Projekts” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

Izdrukāt!

Lai izdrukātu formu „Projekts” ar tajā ievadīto informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Drukāt”, kas atrodas formas „Projekts” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

Apstiprināt!

Ja projekts ir sagatavots tā galējā versijā, nospiediet pelēko pogu „Apstiprināt”, kas atrodas formas „Piedāvājums” augšējā kreisajā stūrī

 

Pēc projekta galīgās versijas apstiprināšanas to vairs nebūs iespējams labot

 

Apsveicam, jūs esat sagatavojis projektu! Laiks izrakstīt rēķinu! 

Projektu saraksts

Kad sistēmā ievadīti projekti, veidojas jauns bloks „Projektu saraksts”, kurā pārskatāmi visi projekti

Forma „Projektu saraksts”

 

Kolonnā „Statuss” norādīts katra projekta statuss. Sarakstā iekļauti visi darījumi/ procesi, kas sistēmā reģistrēti un uzsākti no Projekta soļa

Projektam var būt šādi statusi: Jauns (Projekts), Apstiprināts, Noraidīts, Rēķins

Kolonnā „Atbildīgais” norādīts par katra projekta izpildi atbildīgais. Ja atbildīgais ir mainīts, tad šajā kolonnā tiek norādīts pēdējais aktuālākais atbildīgais

Kolonnā „Ilgums” norādīts, cik ilgi katrs no projektiem ir projekta statusā kopš reģistrēšanas brīža (statusā "Jauns")

Kolonnā „Summa” norādīta projekta summa (ienākumi + izdevumi)

Kolonnā „Peļņa” norādīta projekta peļņa (ienākumi - izdevumi)

Lai dzēstu vienu vai vairākus projektus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam projektam

lai labotu informāciju par kādu no projektiem:

 • nospiediet uz dzeltenās krāsas zīmuļa simbola „Labot”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam projektam
 • uzbrauciet ar peli uz projekta rindas (tā iezīmēsies tumšākā krāsā) un divas reizes noklikšķiniet peli

Lai vienkāršotu ierakstu meklēšanu atlasi formā „Projektu saraksts”, izmantojiet filta laukus (Meklēt pēc..) virs katras kolonnas, kā arī lauku „Meklēt”, kas atrodas formas „Projektu saraksts” augšējā labajā stūrī

Lai mainītu ierakstu skaitu, kuru attēlošana ietilpst vienā lapā, laukā „Rādīt [vēlamais skaitlis] ierakstus” norādiet vēlamo ierakstu skaitu

Kas ir lielie projekti?

Lielo projektu sadaļā varat reģistrēt un administrēt, t.s., lielos projektus

 

Parasti projekta ietvaros tiek pārvaldīt tikai vienam klientam adresētie izejošie rēķini, tas ir, izejošie rēķini automātiski tiek pārnesti uz projekta ienākumu daļu.

 

Ja projekts ir lielāks un tā ietvaros izejošie rēķini tiek izrakstīti vairāk kā vienam klientam, tad ieteicams izmantot Lielo projektu sadaļu

 

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki