Zvani mums +371 29513855
Izvēlies sev piemērotu valodu
Atbalsts
Uzdot jautājumu?

Atbalsts

Kāds ieguvums no piedāvājumu reģistrēšanas sistēmā?

Jūsu potenciālais klients ir ieinteresēts sadarboties? Jūsu potenciālajam darījumam ir iespēja kļūt par reālu? Apsveicam! Laiks gatavot abpusēji izdevīgu Piedāvājumu! Sistēma piedāvā ērtu Piedāvājuma sagatavošanas, saskaņošanas un apstiprināšanas funkcionalitāti.

 

Ja Piedāvājums tā saskaņošanas procesā tiek noraidīts, tas vienalga būs reģistrēts sistēmas datu bāzē ar iespēju izveidot biznesa darījumu nākotnē.

 

Saīsiniet piedāvājuma saskaņošanas procesu ar piedāvāto sistēmas funkcionalitāti un sāciet darbu izpildi jeb Projektu!

 

Sistēmas iespējas

 • Potenciālu pārveidot par Piedāvājumu vai uzsākt jaunu Piedāvājumu
 • Sagatavot Piedāvājumu potenciālajam klientam, norādot konkrētu preču cenu un summu, iespējamās atlaides, pievienojot citus nepieciešamos paskaidrojumus
 • Izvirzīt veicamos uzdevumus, lai Piedāvājumi rezultētos reālos biznesa darījumos
 • Noteikt uzdevumu izpildes termiņus
 • Pievienot komentārus un atzīmes par uzdevumu izpildes gaitu
 • Elektroniski nosūtīt piedāvājumu potenciālajam klientam un saņemt apstiprinājumu epastā

Jūsu ieguvumi

 • Reģistrējot Potenciālus un sagatavojot piedāvājumus, sistēmā automātiski veidojas gan potenciālo, gan reālo klientu datu bāze. Ja ar kādu no potenciālajiem klientiem sākotnēji neizveidojas konkrēta sadarbība, Jūsu rīcībā paliek biznesa zelta resurss – kontaktinformācija, ko varēsiet izmantot nākotnes projektos
 • Sistēmā ievadītais Potenciāls (ar visu saistīto informāciju) ar vienu klikšķi automātiski tiek pārcelts uz Piedāvājuma sadaļu, un informācija nav jāievada atkārtoti
 • Potenciāla sadaļas aizpildīšana nav obligāts nosacījums, un Piedāvājumu iespējams izveidot arī tieši Piedāvājuma sadaļā, izlaižot Potenciāla sadaļu
 • Par visiem darbiem un uzdevumiem sistēmā vienmēr ir kāds atbildīgais, un nav paredzēta iespēja atbildīgo dzēst. Tiklīdz sistēmā ir noteikts par uzdevumu atbildīgais, pilnībā tiek izslēgts risks, ka kādā brīdī darāmie darbi paliek nekontrolēti vai klientam nav sniegta atbilde (piemēram, ja atbildīgais darbinieks saslimis vai devies atvaļinājumā). Protams, jebkurā brīdī ar vienu klikšķi iespējama atbildīgo maiņa un jūs vienmēr redzēsiet, kurš darbinieks strādā pie kura projekta
 • Lai piedāvājums nezaudētu savu aktualitāti, darbs pie tā saskaņošanas jāuzsāk pēc iespējas operatīvāk. Tieši ar to pašu brīdi, kad Potenciāls ir reģistrēts sistēmā, ir sākusies laika atskaite tā realizācijai. Līdz ar to – pilnībā ir novērsts “uz vēlāku laiku atlikto darbu” risks. Sistēma ļauj operatīvi konstatēt un izsekot uzdevumus, kuriem tuvojas izpildes termiņš
 • Uzdevumu izpildes procesā iespējams ievietot komentārus par to izpildes gaitu atvērta teksta formātā. Sistēmas pašmērķis nav uzkrāt informāciju uzkrāšanas pēc un likt tās lietotājus aizpildīt masīvus informācijas laukus. Katrs darījums un tā izpildes process var būt unikāls, tādēļ brīva teksta formāts komentāriem izveidots apzināti, neierobežojot sistēmas lietotāju ar iepriekš definētiem un nemaināmiem informācijas laukiem. Mūsuprāt, nav izšķirīgas nozīmes uzskaitīt, cik e-pasti nosūtīti vai cik telefona zvani veikti līdz veiksmīgi noslēgtam darījumam. Visa komentāru un veikto labojumu vēsture sistēmā tiek hronoloģiski uzkrāta, veidojot pilnu pārskatu par darbu izpildi
 • Piedāvājums, kas tiek gatavots un sūtīts potenciālajam klientam, ir secīgs Potenciāla turpinājums. Ir pieejama visa informācija par darījuma progresu, līdz ar to iespējams sagatavot precīzu un pamatotu piedāvājumu
 • Piedāvājuma formai automātiski iespējams pievienot informāciju par preces vai pakalpojuma summu un cenas veidošanos, papildus failus kā pielikumus, noteikt dažādas PVN likmes un piemērot atlaides
 • Kad Piedāvājums ir sagatavots, to var elektroniski nosūtīt potenciālajm klientam uz e-pastu. Piedāvājums nosūtīšanai nav atsevišķi no jauna jānoformē, un potenciālais klients to var apskatīt Orton CRM sistēmas interfeisā
 • Dati par atbildīgajiem, izpildes termiņiem un darbu izpildes gaitu veido statistikas datu bāzi par noraidītajiem un veiksmīgi realizētajiem Piedāvājumiem. Tādā veidā biznesa vadība ir nodrošināta ar pamatotu, pilnīgu informāciju un datiem analīzes veikšanai par biznesa efektivitāti
Kā sagatavot piedāvājumu klientam?

Piedāvājumu sadaļā varat reģistrēt un administrēt piedāvājumus

 

Lai pievienotu jaunu piedāvājumu, nospiediet pēlēko pogu „Pievienot” formā „Piedāvājumu saraksts”, un tiks izveidota jauna forma „Piedāvājums”

Forma „Piedāvājumu saraksts”

 

Forma „Piedāvājums”

 

Par piedāvājuma izveidošanas variantiem  šeit
Informācija par bloka "Partneri" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Atbildīgais" aizpildīšanu šeit
Informācija par bloka "Vēsture" aizpildīšanu šeit

 

 

Informācija par piedāvājumu

Blokā „Informācija par piedāvājumu” varat ievadīt informāciju par piedāvājumu: 

valoda, piedāvājuma datums, datums, līdz kuram piedāvājums ir spēkā, uzdevums, paskaidrojums un piezīmes, PVN atsauce, kā arī iespēja piemērot dažādus PVN un atlaides

Bloks „Informācija par piedāvājumu” 

 

Laukā „Valoda” varat izvēlēties piedāvājumu valodu

Laukā „Piedāvājuma datums” sistēma automātiski ievadīs datumu, kurā tiek reģistrēts piedāvājums

Laukā „Spēkā līdz ” izvēlieties datumu, līdz kuram piedāvājums ir spēkā

Laukā „Uzdevums” ievadiet uzdevumu jeb darbību/as, kas jāveic konkrētā piedāvājuma realizācijai

Teksta laukā kolonnā „Paskaidrojums” varat ierakstīt detalizētāku paskaidrojumu par piedāvājumu. Piemēram, ja būsiet izvēlējušies piedāvājumam piemērot rindu atlaides, tad katrai konkrētajai rindai (piemēram, vienā piedāvājumā tiek piedāvātas dažādu ražotāju preces) varat ierakstīt sīkāku skaidrojumu, lai klientam rodas plašāka skaidrība par katru no preču grupām un varētu izdarīt pamatotu izvēli

Lai pievienotu vairākas rindas, nospiediet zilo pogu „Pievienot rindu”

Lai piedāvājumam pievienotu pielikumu (piemēram, preces attēlu, dizaina skici u.tml.), kolonnā „Pielikums” nospiediet uz zilā simbola „Augšuplādēt”

Pēc pielikuma augšupielādēšanas, lai dzēstu pielikumu, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas parādās zilā simbola „Augšuplādēt” vietā pēc pielikuma augšupielādēšanas. Lai apskatītu pielikumu, nospiediet uz acs simbola „Skatīt”, kas atrodas blakus sarkanajam krustiņam „Dzēst”

Brīvā teksta laukā „Piezīmes” varat pievienot piezīmes par sagatavoto piedāvājumu

Laukā „PVN likme” varat izvēlēties vienu no piedāvātajām PVN likmēm

Ja nepieciešamas, laukā „PVN atsauce” varat pievienot atsauci par PVN, piemēram, atsauci uz konkrētu likuma, noteikumu vai tml. punktu, saskaņā ar kuru ir izvēlēta konkrēta PVN likme.

Lai izveidotu jaunu PVN atsauci, nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu PVN atsauci” apakšbloka laukā „PVN atsauce”, aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus  apakšblokā „Pievienot jaunu PVN atsauci” un nospiediet zilo pogu „Pievienot”

Apakšbloks „Pievienot jaunu PVN atsauci”

 

Par PVN atsaucēm skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā 

 

 

Dažādas PVN likmes

Lai piemērotu dažādas PVN likmes, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’os bloka „Informācija par Piedāvājumu” augšējā kreisajā stūrī. Bloka „Informācija par piedāvājumu” vidējā daļā izveidosies jauna izvēlne  - kolonna „PVN”. Kolonnā „PVN” varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem PVN likmju variantiem vai arī izveidot jaunu PVN likmi. Lai izveidotu jaunu PVN likmi, nospiediet apakšējo ierakstu „Izveidot jaunu PVN likmi” kolonnā „PVN”, aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus  apakšblokā „Jauna PVN Likme” un nospiediet zilo pogu „Izveidot”

Bloks „Informācija par piedāvājumu” bez kolonnas „PVN” 

Bloks „Informācija par piedāvājumu” ar kolonnu „PVN” 

Apakšbloks „Jauna PVN Likme”

 

Par PVN likmēm skatīt arī "Uzstādījumu" sadaļā 

 

Rindu atlaides

 
Lai piemērotu rindu atlaides, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’os bloka „Informācija par Piedāvājumu” augšējā kreisajā stūrī.
 
Vienlaicīgi nevar tikt piemērotas rindu atlaides un piedāvājuma atlaide. Rindu atlaides un piedāvājuma atlaide tiek piemērotas procentuālā izteiksmē. Ja vēlaties piemērot atlaidi atsevišķam/iem ierakstam/iem jeb konkrētai/ām piedāvājuma daļai/ām pozīcijai/ām, tad izvēlieties iespēju „Rindu atlaides”. Ja vēlaties piemērot atlaidi visam piedāvājumam kopumā, tad izvēlēties iespēju „Piedāvājuma atlaide”

Bloka „Informācija par piedāvājumu” vidējā daļā izveidosies jauna izvēlne  - kolonna „Atlaide”. Lai piemērotu rindas (ieraksta/ pozīcijas/ piedāvājuma daļas) atlaidi/es, ievadiet konkrēto atlaidi kolonnas „Atlaide” informācijas laukā

Bloks „Informācija par piedāvājumu” bez kolonnas „Atlaide” 

Bloks „Informācija par piedāvājumu” ar kolonnu „Atlaide” 

 

Piedāvājuma atlaide

Lai piemērotu piedāvājuma atlaidi, ielieciet ķeksi attiecīgajā checkbox’os bloka „Informācija par Piedāvājumu” augšējā kreisajā stūrī.

 

Vienlaicīgi nevar tikt piemērotas rindu atlaides un piedāvājuma atlaide. Rindu atlaides un piedāvājuma atlaide tiek piemērotas procentuālā izteiksmē. Ja vēlaties piemērot atlaidi atsevišķam/iem ierakstam/iem jeb konkrētai/ām piedāvājuma daļai/ām pozīcijai/ām, tad izvēlieties iespēju „Rindu atlaides”. Ja vēlaties piemērot atlaidi visam piedāvājumam kopumā, tad izvēlēties iespēju „Piedāvājuma atlaide”

Bloka „Informācija par piedāvājumu” vidējā daļā izveidosies jauna izvēlne  - rinda „Piedāvājum atalaide”. Lai piemērotu piedāvājuma atlaidi, ievadiet konkrēto atlaidi rindas „Piedāvājuma atlaide” informācijas laukā

Bloks „Informācija par piedāvājumu” bez rindas „Piedāvājuma atlaide” 

Bloks „Informācija par piedāvājumu” ar rindu „Piedāvājuma atlaide” 

 

 

Saglabāt!

 

Kad formas „Piedāvājums” bloki ir aizpildīti ar informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Saglabāt”, kas atrodas formas „Piedāvājums” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

Izdrukāt!

 

Lai izdrukātu formu „Piedāvājums” ar tajā ievadīto informāciju, nospiediet pēlēko pogu „Drukāt”, kas atrodas formas „Piedāvājums” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī

 

Noraidīt

 

Ja piedāvājumu kādu iemeslu dēļ neizdodas realizēt, nospiediet pelēko pogu „Noraidīt”, kas atrodas formas „Piedāvājums” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī. Ieteicams komentāru sadaļā ievadīt informāciju par noraidīšanas iemesliem

 

Apsveicam, jūs esat sagatavojis piedāvājumu! Laiks saskaņot piedāvājumu ar klientu! 

Piedāvājuma saskaņošana ar klientu

Kad piedāvājums sagatavots, laiks to saskaņot ar klientu (partneri). Lai to izdarītu, nospiediet pelēko pogu „Nosūtīt”, kas atrodas formas „Piedāvājums” apakšējā kreisajā stūrī. Sistēma atvērs apakšbloku „Nosūtīt piedāvājumu”. Ievadiet laukā „E-pasts, uz kuru sūtīt” klienta e-pastu, uz kuru tiks nosūtīts jūsu sagatavotais piedāvājums, un nospiediet zaļo pogu „Nosūtīt”

Apakšbloks „Nosūtīt piedāvājumu”

 

Partneris jūsu sagatavoto piedāvājumu savā e-pastā saņems šādā formātā (sistēmas interfeisā):

Forma „Nosūtīts piedāvājums klientam”

 

 

Kā klients var apstiprināt piedāvājumu?

Formas „Nosūtīts piedāvājums klientam” laukā „Klienta piezīmes” klients var brīva teksta formātā ierakstīt piezīmes un komentārus par konkrēto piedāvājumu. Piemēram, klients šeit var norādīt citu cenu, specifiskus nosacījumus, kas jums jāņem vērā, gatavojot projektu vai rēķinu utt.

Ja klientu apmierina un viņš grib apstiprināt kādu (vienu, vairākas vai visas) piedāvājuma pozīcijas, tad viņam ar ķeksi/šiem checkbox’ā/os pretī attiecīgajai/ām pozīcijai/ām jāatzīmē konkrētā/ās pozīcija/as un jānospiež zilā poga „Apstiprināt”

Ja klients neatzīmē nevienu pozīciju un nospiež zilo pogu „Apstiprināt”, tad viss piedāvājums tiek uzskatīts par apstiprinātu

 

Formas „Nosūtīts piedāvājums klientam” apakšējā daļā ir norāde, ka apstiprināts piedāvājums Pusēm ir saistošs un pēc tā apstiprināšana piedāvājumam ir juridisks spēks

Ja klients būs apstiprinājis piedāvājumu, jums uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums. Šīs darbības automātiski arī saglabāsies konkrētā piedāvājuma izpildes vēsturē (bloks „Vēsture”)

 

 

Kā piedāvājumu var apstiprināt uzņēmums (kas sagatavojis piedāvājumu)?

Bloks „Informācija par piedāvājumu” formā „Piedāvājums”

 

Ja, piemēram, ērtības labad vai kādu citu iemeslu dēļ klients vēlas, lai piedāvājuma apstiprināšanu veic uzņēmums (kas sagatavojis piedāvājumu), pastāv arī šāda iespēja.

Šādā gadījumā klients un uzņēmums savā starpā sazinās, klients informē uzņēmumu par pozīcijām, kuras viņš ir gatavs apstiprināt. Uzņēmums savā pusē nosūtītā piedāvājuma formas blokā „Informācija par piedāvājumu” checkbox’os pretī attiecīgajām pozīcijām ieliek ķekšus  un apstiprina piedāvājumu, nospiežot zilo pogu „Apstiprināt atzīmētos” 

 

Lai uzņēmums varētu veikt piedāvājuma pozīciju apstiprināšanu, konkrētajam piedāvājumam jābūt nosūtītam klientam uz e-pastu

 

 

Kā klients var noraidīt vai labot piedāvājumu?

 

Ja klients nav apmierināts ar sagatavoto piedāvājumu un nevēlas to apstiprināt, klientam jāsazinās ar uzņēmuma kontaktpersonu, kas sagatavojis un nosūtījis viņam konkrēto piedāvājumu. Lai neapgrūtinātu klientu ar sistēmas administrēšanas jautājumiem, pēc sazināšanās ar uzņēmuma pārstāvi piedāvājuma noraidīšanu var veikt uzņēmuma pārstāvis. Lai noraidītu piedāvājumu, uzņēmuma kontaktpersonai savā pusē konkrētā piedāvājuma formā jānospiež pelēkā poga „Noraidīt”, kas atrodas piedāvājuma formas „Piedāvājums” apakšējā un augšējā kreisajā stūrī 

Forma „Piedāvājums”

 

Ja būsiet nospiedis pelēko pogu „Noraidīt”, sistēma apakšblokā „Noraidīt piedāvājumu” piedāvās divas iespējas: „Noraidīt” vai „Noraidīt un izveidot jaunu”

 

Apakšbloks „Noraidīt piedāvājumu”

 

Ja nospiedīsiet pelēko pogu „Noraidīt”, piedāvājums būs noraidīts galīgi un tā administrēšana vairs nebūs iespējama

 

Ja nospiedīsiet zaļo pogu „Noraidīt un izveidot jaunu” , tiks uzsākts jauns piedāvājums uz esošā bāzes.

Būtībā tiks nokopēts neapstiprinātais piedāvājums ar iespēju to labot un sākt saskaņošanas procesu ar klientu no jauna. Šajā gadījumā, ja sākotnējā, nesaskaņotā piedāvājuma numurs būtu bijis Nr.3, tad šādam – atvasinātam piedāvājumam, sistēma piešķirtu atvasinātu numuru Nr. 3-1.

Pamatojums - reizēm ilgtstošā piedāvājuma saskaņošanas procesā kādai no pusēm var rasties vēlme vai nepieciešamība apskatīt sākotnējo piedāvājuma versiju. Un, ja uz neapstiprināto piedāvājumu bāzes tiks veidoti piedāvājuma atvasinājumi, vienmēr būs iespēja apskatīt piedāvājuma sākotnējo versiju

 

Piedāvājumu saraksts

Kad sistēmā ievadīti piedāvājumi, veidojas jauns bloks „Piedājumu saraksts”, kurā pārskatāmi visi piedāvājumi

Forma „Piedāvājumu saraksts”

 

Kolonnā „Statuss” norādīts katra piedāvājumastatuss. Sarakstā iekļauti visi darījumi/ procesi, kas sistēmā reģistrēti un uzsākti no Piedāvājuma soļa

Kolonnā „Atbildīgais” norādīts par katra piedāvājuma izpildi atbildīgais. Ja atbildīgais ir mainīts, tad šajā kolonnā tiek norādīts pēdējais aktuālākais atbildīgais

Kolonnā „Ilgums” norādīts, cik ilgi katrs no piedāvājumiem ir piedāvājuma statusā kopš reģistrēšanas brīža (statusā "Jauns")

Kolonnā „Summa” norādīta aktuālākā piedāvājuma summa

Lai dzēstu vienu vai vairākus piedāvājumus, nospiediet uz sarkanā krustiņa „Dzēst”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam piedāvājumam

Lai labotu informāciju par kādu no piedāvājumiem:

 • nospiediet uz dzeltenās krāsas zīmuļa simbola „Labot”, kas atrodas kolonnā „Darbības”, pretī attiecīgajam piedāvājumam
 • uzbrauciet ar peli uz potenciāla rindas (tā iezīmēsies tumšākā krāsā) un divas reizes noklikšķiniet peli

Lai vienkāršotu ierakstu meklēšanu atlasi formā „Piedāvājumu saraksts”, izmantojiet filta laukus (Meklēt pēc..) virs katras kolonnas, kā arī lauku „Meklēt”, kas atrodas formas „Piedāvājumusaraksts” augšējā labajā stūrī

Lai mainītu ierakstu skaitu, kuru attēlošana ietilpst vienā lapā, laukā „Rādīt [vēlamais skaitlis] ierakstus” norādiet vēlamo ierakstu skaitu

Izmēģini jau tagad
Paaugstini sava biznesa rentabilitāti ar Orton CRM
Apskatīt visas atsauksmes

Mūsu Klientu Atsauksmes

Ir ieviesta kārtība

Kopš sāku lietot Ortonu, sajūta ir tāda kā mamma beidzot manā istabā būtu ieviesusi kārtību. Viss ir sašķirots - zeķes pie zeķēm, bikses pie biksēm, maikas pie maikām un pietam vēl viss ir skapī salikts, kuru es varu atvērt no jebkuras vietas, un beidzot man ir skaidrs, kas manā skapī atrodas un ko es visbiežāk velku mugurā. Un beidzot man ir skaidrība, kur tā mana nauda izkūst :)

Ir ieviesta kārtība
Raivis Lankovskis
Revor

Vienkārši un efektīvi

Esmu biznesā 17 gadus un zinu kas tiešām ir svarīgi ! Svarīgs ir Tevis dotais vārds klientam, kad esi tam ko solījis……. bet ne mazāk svarīgi ir arī saprast, cik tad ienesīgs ir katrs darījums…… ir tiešām lieliski, kad beidzot ir pieejama vienkārša un efektīva biznesa vadības sistēma mazajam biznesam, kura ļaus man neaizmirst jebkuru darbiņu, kas jāizdara, palīdzēs kontrolēt izmaksas kartam biznesa projektam atsevišķi un vēl pie tam latviešu valodā! …….. Tā tik turēt Ortoniņ!

Vienkārši un efektīvi
Māris Vesmanis
VESMANN

Super

Ar OrtonCRM savu biznesu varu pārvaldīt produktīvāk. Iespējams efektīvāk kontrolēt darījumu stadijas un paliek vairāk laika tiešajiem pienākumiem

Super
Guntars Gudermanis
Dizaineris

Kontakti

+371 29513855
info@ortoncrm.com

Dalies

Pie mums norēķināties var ar

ERAF, LIAA
Nosūtīt ziņu
* - obligāti aizpildāmie lauki